YO! Sushi
YO! Sushi

Opening Times

Monday 11.30am -8.30pm
Tuesday 11.30am - 8.30pm
Wednesday 11.30am - 8.30pm
Thursday 11.30am - 8.30pm
Friday 11.30am - 8.30pm
Saturday 11.30am - 8.30pm
Sunday 12pm - 6pm